Qualitat

Des de Cusins tenim un ferm compromís amb el client, per això, seleccionem els animals directament a la granja, portant un control íntegre del procés, per tal que reuneixin les característiques que, des de fa tants anys, s’han anat escollint amb els nostres ramaders per tal de poder oferir al client un producte segons les seves necessitats. Aquesta missió i esperit de millora continua, fa que la qualitat de productes que oferim, sigui cada cop més acurada i preservi la innocuïtat alimentària. Aquest binomi qualitat-seguretat l’anem enriquint a mesura que implantem noves normes de qualitat cada cop més exigents en l’àmbit internacional.

A Cusins no ens oblidem de la importància de cuidar els nostres animals, per això vetllem perquè els requisits de benestar animal es compleixin de forma rigorosa.